Hirigintza Antolatzeko Plan Orokorra - 2. DOKUMENTUA - Jasangarritasun txostena/Informe sostenibilidad

Ingurumen jasangarritasunari buruzko txostena

Informe de sostenibilidad ambiental