2019-2021 diru laguntzen Plan Estrategikoa

Udal Osoko Batzarrak, 2018ko azaroaren 28an, 2019-2021 urteetarako diru laguntzen Plan Estrategikoa onartu zuen