udala

Herritarren partehartzea
Kontratatzaileen profila

(*) Hemen argitaratutako lizitazioen dokumentazioa SafeCreative.ren kontratatzaile-profilerako erregistro zerbitzuan ere jarria dago, honela jendeaurreko hedapenaren hasierako unearen, integritatearen eta bitartekotasun bermearen fede ematen da. Aipatu erregistroaren kontsulta honako helbide elektronikoan egin daiteke: http://perfilesdecontratante.com/list/oiartzun

Indarrean dauden kontratazio prozedurak

Mota Izena Epea
Obrak Oiartzungo Ergoien auzoko Aiako Harria baserritik Askosti baserrira doan edateko uraren hodi berria jartzeko proiektuko lanak 2015-12-28


Esleitutako kontratuak

Mota Izena Egoera Esleipen argitaratze data
Zerbitzuak Oiartzungo Udal Ludoteka, Gazte Informazio Puntua eta Udaleku Irekiak AMAITUTA ---
Zerbitzuak Oiartzungo Udal Instalazioen Garbiketa AMAITUTA 2009-10-06
Obrak Iturriotz auzoko 317-Portugal Txiki herri bide zatia hobetzeko obra AMAITUTA ---
Administratibo berezia Oiartzungo hirigunerako eta industria eremuetarako erabilera orokorreko garraio publikoa ematea AMAITUTA ---
Obrak Oiartzungo Gurutze auzoan frontoi balio anitza eraikitzea. AMAITUTA ---
Obrak Oiartzungo Iturriotz auzoan frontoi balioanitza eraikitzea AMAITUTA ---
Obrak Oiartzungo Iturriotz auzoko Dorretxea birgaitzea AMAITUTA ---
Obrak Oiartzungo Ugaldetxo auzoko Zuaznabar kalean, zanga ireki gabe, saneamendu hodien berriztatzea AMAITUTA ---
Obrak Oiartzungo Iturriotz eta Ugaldetxo auzoen arteko (Iturriotz- GI3631 (PK 1,54)) ur hornidura. AMAITUTA ---
Obrak Oiartzungo Iturriotz auzoko hornikuntzen azpiegitura, saneamendua eta 22.3 eremutik Tonkolo zubira argiteria obra. AMAITUTA ---
Obrak Oiartzungo Elizalde auzoko hainbat zonaldetan irisgarritasuna betetzeko espaloi, zebra bide eta oinezkoen pasoen erreforma eta egokitzea. AMAITUTA ---
Obrak Oiartzungo Ugaldetxo auzoko Juansendo kalean saneamendu hodien ordezkatzea. AMAITUTA ---
Obrak Oiartzungo Udalerriko Agerrealde, Talaia eta Mendin eremuetan, kableatuaren, luminarien eta argitari kaxen ordezkapena. AMAITUTA ---
Obrak Oiartzungo Udalerriko Txaragain eta Isasti eremuetan, kableatuaren , luminarien eta argitari kaxen ordezkapena. AMAITUTA ---
Zerbitzuak Oiartzungo Udal Artxibo Fondoak antolatzea AMAITUTA ---
Zerbitzuak Elizalde Eskolako jangela handitzeko exekuzio proiektua idaztea AMAITUTA ---
Zerbitzuak Arraguako Plan Partzialaren idazketa AMAITUTA ---
Zerbitzuak Arragua auzoko ARR-1B eremuko urbanizazio egitasmoa idaztea AMAITUTA ---
Zerbitzuak ALT-4 eremuko urbanizazio egitasmoa idaztea BEHIN-BETIKO ESLEITUA ---
Zerbitzuak Hondakinen kudeaketarako Teknikari baten zerbitzua AMAITUTA ---
Obrak Elizalde Eskolako jolas lekuko zoruaren konponketa AMAITUTA 2009-03-18
Zerbitzuak Oiartzungo Udalaren eta OKISA eta OTASA sozietate publikoen kontuen eta prozeduren auditoria. AMAITUTA 2010-03-17
Zerbitzuak Hiri hondakinen Atez Ateko gaikako bilketa Oiartzungo udalerrian martxan jartzeko burutu beharreko komunikazio lanak BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2010-03-17
Zerbitzuak Arraguako ARR 1 A eremuan lurrazpiko aparkalekua gauzatzeko proiektuaren idazketa-lanak. BEHIN-BEHINEKO ESLEITUA 2010-04-19
Obrak Etxeko hondakinen gaikako bilketarako etxolak eraikitzea BEHIN-BEHINEKO ESLEITUA 2010-03-29
Obrak Oiartzungo udal beilatokiaren eraikitze proiektuan sartutako obrak BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2010-05-20
Obrak Oiartzungo piszina irekietako konpensazio basoa eta iturgintza lanak BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2010-03-30
Obrak Penadegiko E.TA.P.aren eraginkortasun energetikoaren kudeaketaren hobetze eta zehaztapena BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2010-03-30
Hornikuntzak Oiartzun 2010 eta 2011 urtekariak diseinatzea eta argitaratzea BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2010-05-28
Hornikuntzak Gotti betti Oiartzungo ekitaldien agenda diseinatzea eta inprimatzea BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2010-05-28
Hornikuntzak Atez ateko hiri-hondakinen bilketaren jarraipena egiteko beharrezkoak diren baliabide informatikoen rentinga. BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2010-05-27
Obrak Lartzabal Etxadiako urbanizazio proiektuan sartutako obrak. BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2010-07-28
Hornikuntzak OLALDE ALT-4 HIAren HEEko 5. eta 12. A partzelak besterentzea BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2010-08-04
Zerbitzuak Lan Osasuna eta Lan Arriskuen Prebentzioa BEHIN-BEHINEKO ESLEITUA 2010-06-04
Obrak ARR-1A eremuaren eta ARR-1B sektorearen urbanizazio proiektuan, ARR-1A eremuko lur-azpiko aparkaleku publikoa egikaritzeko proiektuan eta Ganboxa bidea 1 zenbakian kokaturik dagoen Zubiondo etxean igogailu bat egikaritzeko proiektuan sartutako obrak. AMAITUTA 2010-06-07
Zerbitzuak ARR-1A eremuaren eta ARR-1B sektorearen urbanizazio proiektuan, ARR-1A eremuan lur-azpiko aparkaleku publikoa egikaritzeko proiektuan eta Ganboxa bidea 1 zenbakian kokaturik dagoen Zubiondo etxean igogailu bat egikaritzeko proiektuan sartutako obren Zuzen AMAITUTA 2010-07-27
Zerbitzuak OIARTZUNGO HAUR ETA NERABEENTZAKO INGURU IREKIAN AISIALDI ZERBITZUA EMATEA AMAITUTA 2010-09-17
Zerbitzuak Oiartzungo udalerrian dauden berdegune, parke, lorategi eta pasealekuetako zuhaztien garbitasuna, zainketa eta mantentze-zerbitzua AMAITUTA 2011-02-22
Zerbitzuak Agerralde etxadia 8 eta 9 zenbakiko udal etxebizitzaen alokairu kontratuak esleitzea. AMAITUTA 2010-11-15
Administratibo berezia Oiartzungo Udalaren PIKOKARATE izeneko 2.063.1 zenbakia duen herri onurako mendiko 105 eta 113 unadetan egur ustiaketa erabateko mozketa bidez AMAITUTA 2011-03-14
Zerbitzuak ARKITEKTO AHOLKULARITZA AMAITUTA ---
Hornikuntzak OIARTZUNGO HELTA EMAKUMEEN ELKARTEARENTZAT LOKALA ALOKATZEA AMAITUTA ---
Obrak Arditurri meatzeko goiko galeria eta irteera berria lotzen dituen bigarren mailako galeriaren segurtasuna hobetzeko I faseko obrak AMAITUTA ---
Obrak ALTZIBAR AUZOKO AGERREALDE ETXADIAN APARKALEKUA HANDITZEA AMAITUTA 2011-05-19
Zerbitzuak Altzibarko ALT-4 eremuaren urbanizazio proiektuan sartutako obrak burutzeko Zuzendaritza Fakultatiboa (Oiartzun). AMAITUTA 2011-06-16
Obrak OLALDE ALT4 H.A.I.ren urbanizazio proiektuan sartutako obrak. BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2011-10-06
Obrak Oiartzungo Elizalde L.H.I.ko jangela handitzeko obrak burutzea AMAITUTA 2011-06-16
Zerbitzuak Oiartzungo Udaleko udal izaerako zergak ikuskatzeko aholkularitza eta laguntza teknikoa emateko zerbitzua AMAITUTA 2011-05-13
Zerbitzuak Oiartzungo Eskola Kirola eta Udal Kirol Kontseilu eremuen kudeaketa zerbitzua AMAITUTA 2011-08-04
Obrak Oiartzungo Arditurri meatzeko 1. solairuko galeriaren zoladura hobetzea AMAITUTA 2011-08-23
Administratibo berezia Oiartzungo Udalaren MARTUZENEGI izeneko 2.063.3 zk. herri onurako mendiko 118. unadan egurra erabateko ustiaketa bitartez moztea BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2012-01-25
Hornikuntzak OIARTZUNGO UDALARI ARGINDARRA HORNITZEKO KONTRATUA, FORU KONTRATAZIO ZENTRALAREN BIDEZ ARGINDAR ELEKTRIKOA HORNITZEKO ESPARRU AKORDIOTIK (X11028) ERATORRIA. BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2011-11-22
Hornikuntzak OIARTZUNGO UDALTZAINGORAKO IBILGAILU BATEN HORNIDURA ERRENTAMENDUAREN, ?RENTING? MODALITATEAN, KONTRATAZIOA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2011-12-23
Administratibo berezia OIARTZUNGO UDALAREN "KAUSUA" IZENEKO 2.063.2 ZK. HERRI ONURAKO MENDIKO 11. ETA 15. UNADETAN EGURRA ERABATEKO USTIAKETA BITARTEZ MOZTEA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2012-01-26
Zerbitzuak Oiartzungo udalerrian bidaiarien hiri garraio zerbitzu publikoaren kudeaketa -Xorrola autobusa-, kudeaketa interesatuaz. BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2012-05-14
Zerbitzuak OIARTZUNGO UDALARI POSTA ZERBITZUA EMATEKO KONTRATUA, FORU KONTRATAZIO ZENTRALAREN BIDEZ POSTA ZERBITZUA KONTRATATZEKO ESPARRU AKORDIOTIK (X11032) ERATORRIA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2012-03-08
Zerbitzuak OIARTZUNGO UDALEKO MEZULARI ZERBITZUA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2012-05-21
Zerbitzuak OIARTZUNGO UDALERRIAREN HIRI-ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN AURRERAPENAREN IDAZKETA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2012-04-16
Zerbitzuak Oiartzungo udalerriaren Hiri-Antolamenduko Plan Orokorraren aurrerapenak ingurumenaren gainean duen eraginari buruzko ebaluazio bateratuaren azterketa idazteko BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2012-06-22
Administratibo berezia Oiartzungo Udalaren "PIKOKARATE" izeneko 2063.1 zk. herri onurako mendiko, eta "URKABE" bezala ezagutzen den lekuan, 23, 24, 25 eta 26 unadetan egur ustiaketa egitea bakanketa bidez BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2012-09-17
Zerbitzuak Oiartzungo Arditurriko babes eta zaintza Plan Bereziaren idazketa BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2012-09-17
Obrak 2011ko azaroaren 5 eta 6an izandako euriteek Arritxulon sorturiko luizia konpontzeko obrak BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2012-10-10
Zerbitzuak OIARTZUNGO UDALAREN ETA OKISA ETA OTASA SOZIETATE PUBLIKOEN KONTUEN ETA LEGEZKO PROZEDUREN AUDITORIA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-03-21
Hornikuntzak OIARTZUNGO UDALARI FUNTZIO ANITZEKO EKIPOEN HORNIKETA ETA MANTENURAKO KONTRATUA, FORU KONTRATAZIO ZENTRALAREN BITARTEZ FUNTZIO ANITZEKO EKIPOEN HORNIKETA ETA MANTENURAKO ESPARRU AKORDIOTIK (X12008) ERATORRIA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-02-13
Zerbitzuak OIARTZUNGO UDALARENTZAT BIZITZA-ASEGURU ETA ISTRIPU-ASEGURU KOLEKTIBOEN ZERBITZUAREN KONTRATUA, FORU KONTRATAZIO ZENTRALAREN BITARTEZ BIZITZA-ASEGURU ETA ISTRIPU-ASEGURU KOLEKTIBOAK KONTRATATZEKO ESPARRU AKORDIOTIK ERATORRIA (X12003) BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-02-19
Hornikuntzak OIARTZUNGO UDALARENTZAT BEROGAILURAKO C GASOLIOA HORNITZEKO KONTRATUA, FORU KONTRATAZIO ZENTRALAREN BITARTEZ BEROGAILURAKO C GASOLIOA HORNITZEKO ESPARRU AKORDIOTIK ERATORRIA (X12007) BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-02-20
Zerbitzuak OIARTZUNGO UDALARENTZAT SUTEEN ETA INTRUSIOAREN AURKAKO SISTEMEN MANTENU ZERBITZUA, FORU KONTRATAZIO ZENTRALAREN BITARTEZ SUTEEN ETA INSTRUSIOAREN AURKAKO SISTEMEN MANTENU ZERBITZUA KONTRATATZEKO, ESPARRU AKORDIOTIK ERATORRIA (X12018). 2. LOTEA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-03-05
Zerbitzuak OIARTZUNGO UDALARENTZAT SUTEEN ETA INTRUSIOAREN AURKAKO SISTEMEN MANTENU ZERBITZUA, FORU KONTRATAZIO ZENTRALAREN BITARTEZ SUTEEN ETA INSTRUSIOAREN AURKAKO SISTEMEN MANTENU ZERBITZUA KONTRATATZEKO, ESPARRU AKORDIOTIK ERATORRIA (X12018). 1. LOTEA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-03-05
Hornikuntzak OIARTZUNGO UDALARENTZAT GAS NATURALA HORNITZEKO KONTRATUA, FORU KONTRATAZIO ZENTRALAREN BITARTEZ ATXIKITAKO ENTITATEEI GAS NATURALA HORNITZEKO ESPARRU AKORDIOTIK ERATORRIA (X12013) BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-03-22
Zerbitzuak OIARTZUNGO MADALENSORO FRONTOI AZPIKO APARKALEKUKO 46 GARAJE PLAZA ERRENTAMENDUAN ESLEITZEA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-06-12
Zerbitzuak HIRIGINTZA ARLOAN AHOLKULARITZA JURIDIKO ZERBITZUA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-05-24
Zerbitzuak INGURUMEN ARLOAN AHOLKULARITZA ZERBITZUA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-05-24
Zerbitzuak OIARTZUNGO UDALERRIKO 2013KO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORA IDAZTEKO ARKITEKTURA TALDE BAT BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-05-24
Zerbitzuak OIARTZUNGO 2013KO UDALEKU IREKIAK BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-06-10
Zerbitzuak OIARTZUNGO HAURRENTZAKO BALIO ANITZEKO ZERBITZUA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-10-28
Zerbitzuak OIARTZUNGO UDAL ERAIKINEN GARBIKETA ZERBITZUA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-12-11
Zerbitzuak OIARTZUNGO UDALERRIAN HIRI-GARBIKETAKO ETA ETXEKO HONDAKINEN BILKETA ETA GARRAIOKO ZERBITZUAK BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2014-02-19
Hornikuntzak OIARTZUNGO UDALARENTZAT BULEGO MATERIALARA HORNITZEKO KONTRATUA, FORU KONTRATAZIO ZENTRALAREN BITARTEZ BULEGO MATERIALAREN HORNIDURA KONTRATATZEKO ESPARRU AKORDIOTIK ERATORRIA (X12017) BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-09-30
Zerbitzuak OIARTZUNGO UDAL ERAIKINEN GARBIKETA ZERBITZUA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-11-05
Zerbitzuak OIARTZUNGO UDALERRIKO BERDEGUNE, PARKE, LORATEGI ETA ZUHAIZTIEN GARBITASUNA, ZAINKETA ETA MANTENTZE ZERBITZUA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2014-03-12
Hornikuntzak OIARTZUNGO UDALARI ARGINDARRA HORNITZEKO KONTRATUA, FORU KONTRATAZIO ZENTRALAREN BITARTEZ ARGINDARRA HORNITZEKO ESPARRU AKORDIOTIK (X13010) ERATORRIA. BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-11-21
Zerbitzuak OIARTZUNGO UDALARENTZAT JASOGAILUEN MANTENTZE-ZERBITZUA, FORU KONTRATAZIO ZENTRALAREN BITARTEZ JASOGAILUEN MANTENTZE ZERBITZUA KONTRATATZEKO ESPARRU AKORDIOTIK ERATORRIA (X12027) BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-11-25
Zerbitzuak Oiartzungo udalerrian hiri-garbiketako eta etxeko hondakinen bilketa eta garraioko zerbitzuak BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2014-01-07
Zerbitzuak OIARTZUNGO UDALARENTZAT IBILGAILUEN ASEGURU ESTALDUREN ZERBITZUA, FORU KONTRATAZIOEN ZENTRALAREN BITARTEZ IBILGAILUEN ASEGURU ESTALDURAK KONTRATATZEKO ESPARRU AKORDIOTIK ERATORRIA (X13016) BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-12-30
Zerbitzuak OIARTZUNGO UDALEKO MEZULARI ZERBITZUA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2014-03-26
Hornikuntzak OIARTZUNGO ALTZIBAR AUZOKO ZENBAIT KALEETAKO ARGITERIA, KUADRO ETA KABLEA ALDATZEKO PROIEKTUKO MATERIAL ELEKTRIKOA ETA BESTE BATZUEN HORNIDURA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2014-04-01
Hornikuntzak OIARTZUNGO UDALARI ARGINDARRA HORNITZEKO KONTRATUA, FORU KONTRATAZIO ZENTRALAREN BIDEZ ARGINDAR ELEKTRIKOA HORNITZEKO ESPARRU AKORDIOTIK (X13018) ERATORRIA. BEHIN-BEHINEKO ESLEITUA 2014-04-09
Hornikuntzak OIARTZUNGO UDALARI ARGINDARRA HORNITZEKO KONTRATUA, FORU KONTRATAZIO ZENTRALAREN BIDEZ ARGINDAR ELEKTRIKOA HORNITZEKO ESPARRU AKORDIOTIK (X13018) ERATORRIA. BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2014-04-09
Obrak OIARTZUNGO UDALERRIKO A?ARRE BIDEAN IZANDAKO LUIZIAREN ONDORIOZ (ERRAMUN TXIKI BIDEGURUTZEAREN ONDOAN) BIDEA BIRJARTZEKO OINARRIZKO PROIEKTUKO OBRAK BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2014-04-14
Hornikuntzak OIARTZUNGO UDALAREN BEHARRETARAKO INPRIMAGAILUEN HORNIDURA ETA MANTENIMENDURAKO KONTRATUA, GIPUZKOAKO FORU KONTRATAZIO ZENTRALAREN BITARTEZ INPRIMAGAILUEN HORNIDURA ETA MANTENTZEA KONTRATATZEKO ESPARRU AKORDIOTIK (X13014) ERATORRIA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2014-07-02
Administratibo berezia Oiartzungo Udalaren jabegokoak diren eta lote bakarra osatzen duten lau merkataritza-lokalen jabetza osoa besterentzea BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2015-05-13
Obrak OIARTZUNGO LANBARREN INDUSTRIALDEKO FAROLAK BABESTU, BERRITU ETA KAMIOIENTZAKO APARKALEKUAK SORTZEKO PROIEKTUKO OBRAK BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2014-09-04
Zerbitzuak Oiartzungo Udalaren Erantzukizun Zibila/Patrimonialaren, Ondasunetan izan litezken kalteen eta Ekipo Elektronikoen Aseguruak BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2014-12-22
Zerbitzuak 2014/2015 IKASTURTEAN OIARTZUNGO ESKOLA AGENDA 21 DINAMIZATZEKO AHOLKULARITZA ZERBITZUA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2014-12-01
Zerbitzuak Oiartzungo Udalarentzat eraikinetan instalazio termikoen mantentze zerbitzua, Foru Kontratazio Zentralaren bitartez eraikuntzetako instalazio termkoen mantentze-zerbitzua kontratatzeko esparru akordiotik eratorria (X14019) BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2014-12-30
Hornikuntzak OIARTZUNGO UDALTZAINGOARENTZAT BIDE OROTAKO IBILGAILU BERRI BATEN HORNIDURA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2015-02-03
Zerbitzuak OIARTZUNGO 2.063.3. MARTUZENEGI HERRI ONURAKO MENDIAN, 118 UNADAREN ZATI BATEAN LANDAKETA LANAK BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2015-03-02
Zerbitzuak IRISGARRITASUN PLANA EGUNERATZEKO LANAK BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2015-05-14
Zerbitzuak OIARTZUNGO ESKOLA KIROLAREN ETA UDAL KIROL AHOLKU BATZORDEAREN EGITASMOEN KOORDINAZIO ZERBITZUAK BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2015-08-31
Obrak GI-2132 ERREPIDE ALBOAN, OIARTZUNGO ZUAZNABAR ETA JUANSENDO KALEEN ARTEAN ESPALOI BERRIA EGITEKO LANAK BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2015-11-05
Eguraldia
Eguraldia 12.2 ºC
max: 12.2 ºC
min: 1.7 ºC
oiartzun
Elkarteen txokoa
turismo bulegoa
Gotti Betti aisialdirako agenda