udala

Herritarren partehartzea
Kontratatzaileen profila

(*) Hemen argitaratutako lizitazioen dokumentazioa SafeCreative.ren kontratatzaile-profilerako erregistro zerbitzuan ere jarria dago, honela jendeaurreko hedapenaren hasierako unearen, integritatearen eta bitartekotasun bermearen fede ematen da. Aipatu erregistroaren kontsulta honako helbide elektronikoan egin daiteke: http://perfilesdecontratante.com/list/oiartzun

Indarrean dauden kontratazio prozedurak

Momentu honetan ez dago kontratazio prozedurarik indarrean.


Esleitutako kontratuak

Mota Izena Egoera Esleipen argitaratze data
Zerbitzuak Oiartzungo Udal Ludoteka, Gazte Informazio Puntua eta Udaleku Irekiak AMAITUTA ---
Zerbitzuak Oiartzungo Udal Instalazioen Garbiketa AMAITUTA 2009-10-06
Obrak Iturriotz auzoko 317-Portugal Txiki herri bide zatia hobetzeko obra AMAITUTA ---
Administratibo berezia Oiartzungo hirigunerako eta industria eremuetarako erabilera orokorreko garraio publikoa ematea AMAITUTA ---
Obrak Oiartzungo Gurutze auzoan frontoi balio anitza eraikitzea. AMAITUTA ---
Obrak Oiartzungo Iturriotz auzoan frontoi balioanitza eraikitzea AMAITUTA ---
Obrak Oiartzungo Iturriotz auzoko Dorretxea birgaitzea AMAITUTA ---
Obrak Oiartzungo Ugaldetxo auzoko Zuaznabar kalean, zanga ireki gabe, saneamendu hodien berriztatzea AMAITUTA ---
Obrak Oiartzungo Iturriotz eta Ugaldetxo auzoen arteko (Iturriotz- GI3631 (PK 1,54)) ur hornidura. AMAITUTA ---
Obrak Oiartzungo Iturriotz auzoko hornikuntzen azpiegitura, saneamendua eta 22.3 eremutik Tonkolo zubira argiteria obra. AMAITUTA ---
Obrak Oiartzungo Elizalde auzoko hainbat zonaldetan irisgarritasuna betetzeko espaloi, zebra bide eta oinezkoen pasoen erreforma eta egokitzea. AMAITUTA ---
Obrak Oiartzungo Ugaldetxo auzoko Juansendo kalean saneamendu hodien ordezkatzea. AMAITUTA ---
Obrak Oiartzungo Udalerriko Agerrealde, Talaia eta Mendin eremuetan, kableatuaren, luminarien eta argitari kaxen ordezkapena. AMAITUTA ---
Obrak Oiartzungo Udalerriko Txaragain eta Isasti eremuetan, kableatuaren , luminarien eta argitari kaxen ordezkapena. AMAITUTA ---
Zerbitzuak Oiartzungo Udal Artxibo Fondoak antolatzea AMAITUTA ---
Zerbitzuak Elizalde Eskolako jangela handitzeko exekuzio proiektua idaztea AMAITUTA ---
Zerbitzuak Arraguako Plan Partzialaren idazketa AMAITUTA ---
Zerbitzuak Arragua auzoko ARR-1B eremuko urbanizazio egitasmoa idaztea AMAITUTA ---
Zerbitzuak ALT-4 eremuko urbanizazio egitasmoa idaztea BEHIN-BETIKO ESLEITUA ---
Zerbitzuak Hondakinen kudeaketarako Teknikari baten zerbitzua AMAITUTA ---
Obrak Elizalde Eskolako jolas lekuko zoruaren konponketa AMAITUTA 2009-03-18
Zerbitzuak Oiartzungo Udalaren eta OKISA eta OTASA sozietate publikoen kontuen eta prozeduren auditoria. AMAITUTA 2010-03-17
Zerbitzuak Hiri hondakinen Atez Ateko gaikako bilketa Oiartzungo udalerrian martxan jartzeko burutu beharreko komunikazio lanak BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2010-03-17
Zerbitzuak Arraguako ARR 1 A eremuan lurrazpiko aparkalekua gauzatzeko proiektuaren idazketa-lanak. BEHIN-BEHINEKO ESLEITUA 2010-04-19
Obrak Etxeko hondakinen gaikako bilketarako etxolak eraikitzea BEHIN-BEHINEKO ESLEITUA 2010-03-29
Obrak Oiartzungo udal beilatokiaren eraikitze proiektuan sartutako obrak BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2010-05-20
Obrak Oiartzungo piszina irekietako konpensazio basoa eta iturgintza lanak BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2010-03-30
Obrak Penadegiko E.TA.P.aren eraginkortasun energetikoaren kudeaketaren hobetze eta zehaztapena BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2010-03-30
Hornikuntzak Oiartzun 2010 eta 2011 urtekariak diseinatzea eta argitaratzea BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2010-05-28
Hornikuntzak Gotti betti Oiartzungo ekitaldien agenda diseinatzea eta inprimatzea BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2010-05-28
Hornikuntzak Atez ateko hiri-hondakinen bilketaren jarraipena egiteko beharrezkoak diren baliabide informatikoen rentinga. BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2010-05-27
Obrak Lartzabal Etxadiako urbanizazio proiektuan sartutako obrak. BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2010-07-28
Hornikuntzak OLALDE ALT-4 HIAren HEEko 5. eta 12. A partzelak besterentzea BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2010-08-04
Zerbitzuak Lan Osasuna eta Lan Arriskuen Prebentzioa BEHIN-BEHINEKO ESLEITUA 2010-06-04
Obrak ARR-1A eremuaren eta ARR-1B sektorearen urbanizazio proiektuan, ARR-1A eremuko lur-azpiko aparkaleku publikoa egikaritzeko proiektuan eta Ganboxa bidea 1 zenbakian kokaturik dagoen Zubiondo etxean igogailu bat egikaritzeko proiektuan sartutako obrak. AMAITUTA 2010-06-07
Zerbitzuak ARR-1A eremuaren eta ARR-1B sektorearen urbanizazio proiektuan, ARR-1A eremuan lur-azpiko aparkaleku publikoa egikaritzeko proiektuan eta Ganboxa bidea 1 zenbakian kokaturik dagoen Zubiondo etxean igogailu bat egikaritzeko proiektuan sartutako obren Zuzen AMAITUTA 2010-07-27
Zerbitzuak OIARTZUNGO HAUR ETA NERABEENTZAKO INGURU IREKIAN AISIALDI ZERBITZUA EMATEA AMAITUTA 2010-09-17
Zerbitzuak Oiartzungo udalerrian dauden berdegune, parke, lorategi eta pasealekuetako zuhaztien garbitasuna, zainketa eta mantentze-zerbitzua AMAITUTA 2011-02-22
Zerbitzuak Agerralde etxadia 8 eta 9 zenbakiko udal etxebizitzaen alokairu kontratuak esleitzea. AMAITUTA 2010-11-15
Administratibo berezia Oiartzungo Udalaren PIKOKARATE izeneko 2.063.1 zenbakia duen herri onurako mendiko 105 eta 113 unadetan egur ustiaketa erabateko mozketa bidez AMAITUTA 2011-03-14
Zerbitzuak ARKITEKTO AHOLKULARITZA AMAITUTA ---
Hornikuntzak OIARTZUNGO HELTA EMAKUMEEN ELKARTEARENTZAT LOKALA ALOKATZEA AMAITUTA ---
Obrak Arditurri meatzeko goiko galeria eta irteera berria lotzen dituen bigarren mailako galeriaren segurtasuna hobetzeko I faseko obrak AMAITUTA ---
Obrak ALTZIBAR AUZOKO AGERREALDE ETXADIAN APARKALEKUA HANDITZEA AMAITUTA 2011-05-19
Zerbitzuak Altzibarko ALT-4 eremuaren urbanizazio proiektuan sartutako obrak burutzeko Zuzendaritza Fakultatiboa (Oiartzun). AMAITUTA 2011-06-16
Obrak OLALDE ALT4 H.A.I.ren urbanizazio proiektuan sartutako obrak. BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2011-10-06
Obrak Oiartzungo Elizalde L.H.I.ko jangela handitzeko obrak burutzea AMAITUTA 2011-06-16
Zerbitzuak Oiartzungo Udaleko udal izaerako zergak ikuskatzeko aholkularitza eta laguntza teknikoa emateko zerbitzua AMAITUTA 2011-05-13
Zerbitzuak Oiartzungo Eskola Kirola eta Udal Kirol Kontseilu eremuen kudeaketa zerbitzua AMAITUTA 2011-08-04
Obrak Oiartzungo Arditurri meatzeko 1. solairuko galeriaren zoladura hobetzea AMAITUTA 2011-08-23
Administratibo berezia Oiartzungo Udalaren MARTUZENEGI izeneko 2.063.3 zk. herri onurako mendiko 118. unadan egurra erabateko ustiaketa bitartez moztea BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2012-01-25
Hornikuntzak OIARTZUNGO UDALARI ARGINDARRA HORNITZEKO KONTRATUA, FORU KONTRATAZIO ZENTRALAREN BIDEZ ARGINDAR ELEKTRIKOA HORNITZEKO ESPARRU AKORDIOTIK (X11028) ERATORRIA. BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2011-11-22
Hornikuntzak OIARTZUNGO UDALTZAINGORAKO IBILGAILU BATEN HORNIDURA ERRENTAMENDUAREN, ?RENTING? MODALITATEAN, KONTRATAZIOA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2011-12-23
Administratibo berezia OIARTZUNGO UDALAREN "KAUSUA" IZENEKO 2.063.2 ZK. HERRI ONURAKO MENDIKO 11. ETA 15. UNADETAN EGURRA ERABATEKO USTIAKETA BITARTEZ MOZTEA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2012-01-26
Zerbitzuak Oiartzungo udalerrian bidaiarien hiri garraio zerbitzu publikoaren kudeaketa -Xorrola autobusa-, kudeaketa interesatuaz. BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2012-05-14
Zerbitzuak OIARTZUNGO UDALARI POSTA ZERBITZUA EMATEKO KONTRATUA, FORU KONTRATAZIO ZENTRALAREN BIDEZ POSTA ZERBITZUA KONTRATATZEKO ESPARRU AKORDIOTIK (X11032) ERATORRIA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2012-03-08
Zerbitzuak OIARTZUNGO UDALEKO MEZULARI ZERBITZUA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2012-05-21
Zerbitzuak OIARTZUNGO UDALERRIAREN HIRI-ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN AURRERAPENAREN IDAZKETA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2012-04-16
Zerbitzuak Oiartzungo udalerriaren Hiri-Antolamenduko Plan Orokorraren aurrerapenak ingurumenaren gainean duen eraginari buruzko ebaluazio bateratuaren azterketa idazteko BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2012-06-22
Administratibo berezia Oiartzungo Udalaren "PIKOKARATE" izeneko 2063.1 zk. herri onurako mendiko, eta "URKABE" bezala ezagutzen den lekuan, 23, 24, 25 eta 26 unadetan egur ustiaketa egitea bakanketa bidez BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2012-09-17
Zerbitzuak Oiartzungo Arditurriko babes eta zaintza Plan Bereziaren idazketa BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2012-09-17
Obrak 2011ko azaroaren 5 eta 6an izandako euriteek Arritxulon sorturiko luizia konpontzeko obrak BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2012-10-10
Zerbitzuak OIARTZUNGO UDALAREN ETA OKISA ETA OTASA SOZIETATE PUBLIKOEN KONTUEN ETA LEGEZKO PROZEDUREN AUDITORIA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-03-21
Hornikuntzak OIARTZUNGO UDALARI FUNTZIO ANITZEKO EKIPOEN HORNIKETA ETA MANTENURAKO KONTRATUA, FORU KONTRATAZIO ZENTRALAREN BITARTEZ FUNTZIO ANITZEKO EKIPOEN HORNIKETA ETA MANTENURAKO ESPARRU AKORDIOTIK (X12008) ERATORRIA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-02-13
Zerbitzuak OIARTZUNGO UDALARENTZAT BIZITZA-ASEGURU ETA ISTRIPU-ASEGURU KOLEKTIBOEN ZERBITZUAREN KONTRATUA, FORU KONTRATAZIO ZENTRALAREN BITARTEZ BIZITZA-ASEGURU ETA ISTRIPU-ASEGURU KOLEKTIBOAK KONTRATATZEKO ESPARRU AKORDIOTIK ERATORRIA (X12003) BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-02-19
Hornikuntzak OIARTZUNGO UDALARENTZAT BEROGAILURAKO C GASOLIOA HORNITZEKO KONTRATUA, FORU KONTRATAZIO ZENTRALAREN BITARTEZ BEROGAILURAKO C GASOLIOA HORNITZEKO ESPARRU AKORDIOTIK ERATORRIA (X12007) BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-02-20
Zerbitzuak OIARTZUNGO UDALARENTZAT SUTEEN ETA INTRUSIOAREN AURKAKO SISTEMEN MANTENU ZERBITZUA, FORU KONTRATAZIO ZENTRALAREN BITARTEZ SUTEEN ETA INSTRUSIOAREN AURKAKO SISTEMEN MANTENU ZERBITZUA KONTRATATZEKO, ESPARRU AKORDIOTIK ERATORRIA (X12018). 2. LOTEA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-03-05
Zerbitzuak OIARTZUNGO UDALARENTZAT SUTEEN ETA INTRUSIOAREN AURKAKO SISTEMEN MANTENU ZERBITZUA, FORU KONTRATAZIO ZENTRALAREN BITARTEZ SUTEEN ETA INSTRUSIOAREN AURKAKO SISTEMEN MANTENU ZERBITZUA KONTRATATZEKO, ESPARRU AKORDIOTIK ERATORRIA (X12018). 1. LOTEA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-03-05
Hornikuntzak OIARTZUNGO UDALARENTZAT GAS NATURALA HORNITZEKO KONTRATUA, FORU KONTRATAZIO ZENTRALAREN BITARTEZ ATXIKITAKO ENTITATEEI GAS NATURALA HORNITZEKO ESPARRU AKORDIOTIK ERATORRIA (X12013) BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-03-22
Zerbitzuak OIARTZUNGO MADALENSORO FRONTOI AZPIKO APARKALEKUKO 46 GARAJE PLAZA ERRENTAMENDUAN ESLEITZEA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-06-12
Zerbitzuak HIRIGINTZA ARLOAN AHOLKULARITZA JURIDIKO ZERBITZUA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-05-24
Zerbitzuak INGURUMEN ARLOAN AHOLKULARITZA ZERBITZUA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-05-24
Zerbitzuak OIARTZUNGO UDALERRIKO 2013KO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORA IDAZTEKO ARKITEKTURA TALDE BAT BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-05-24
Zerbitzuak OIARTZUNGO 2013KO UDALEKU IREKIAK BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-06-10
Zerbitzuak OIARTZUNGO HAURRENTZAKO BALIO ANITZEKO ZERBITZUA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-10-28
Zerbitzuak OIARTZUNGO UDAL ERAIKINEN GARBIKETA ZERBITZUA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-12-11
Zerbitzuak OIARTZUNGO UDALERRIAN HIRI-GARBIKETAKO ETA ETXEKO HONDAKINEN BILKETA ETA GARRAIOKO ZERBITZUAK BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2014-02-19
Hornikuntzak OIARTZUNGO UDALARENTZAT BULEGO MATERIALARA HORNITZEKO KONTRATUA, FORU KONTRATAZIO ZENTRALAREN BITARTEZ BULEGO MATERIALAREN HORNIDURA KONTRATATZEKO ESPARRU AKORDIOTIK ERATORRIA (X12017) BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-09-30
Zerbitzuak OIARTZUNGO UDAL ERAIKINEN GARBIKETA ZERBITZUA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-11-05
Zerbitzuak OIARTZUNGO UDALERRIKO BERDEGUNE, PARKE, LORATEGI ETA ZUHAIZTIEN GARBITASUNA, ZAINKETA ETA MANTENTZE ZERBITZUA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2014-03-12
Hornikuntzak OIARTZUNGO UDALARI ARGINDARRA HORNITZEKO KONTRATUA, FORU KONTRATAZIO ZENTRALAREN BITARTEZ ARGINDARRA HORNITZEKO ESPARRU AKORDIOTIK (X13010) ERATORRIA. BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-11-21
Zerbitzuak OIARTZUNGO UDALARENTZAT JASOGAILUEN MANTENTZE-ZERBITZUA, FORU KONTRATAZIO ZENTRALAREN BITARTEZ JASOGAILUEN MANTENTZE ZERBITZUA KONTRATATZEKO ESPARRU AKORDIOTIK ERATORRIA (X12027) BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-11-25
Zerbitzuak Oiartzungo udalerrian hiri-garbiketako eta etxeko hondakinen bilketa eta garraioko zerbitzuak BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2014-01-07
Zerbitzuak OIARTZUNGO UDALARENTZAT IBILGAILUEN ASEGURU ESTALDUREN ZERBITZUA, FORU KONTRATAZIOEN ZENTRALAREN BITARTEZ IBILGAILUEN ASEGURU ESTALDURAK KONTRATATZEKO ESPARRU AKORDIOTIK ERATORRIA (X13016) BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2013-12-30
Zerbitzuak OIARTZUNGO UDALEKO MEZULARI ZERBITZUA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2014-03-26
Hornikuntzak OIARTZUNGO ALTZIBAR AUZOKO ZENBAIT KALEETAKO ARGITERIA, KUADRO ETA KABLEA ALDATZEKO PROIEKTUKO MATERIAL ELEKTRIKOA ETA BESTE BATZUEN HORNIDURA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2014-04-01
Hornikuntzak OIARTZUNGO UDALARI ARGINDARRA HORNITZEKO KONTRATUA, FORU KONTRATAZIO ZENTRALAREN BIDEZ ARGINDAR ELEKTRIKOA HORNITZEKO ESPARRU AKORDIOTIK (X13018) ERATORRIA. BEHIN-BEHINEKO ESLEITUA 2014-04-09
Hornikuntzak OIARTZUNGO UDALARI ARGINDARRA HORNITZEKO KONTRATUA, FORU KONTRATAZIO ZENTRALAREN BIDEZ ARGINDAR ELEKTRIKOA HORNITZEKO ESPARRU AKORDIOTIK (X13018) ERATORRIA. BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2014-04-09
Obrak OIARTZUNGO UDALERRIKO A?ARRE BIDEAN IZANDAKO LUIZIAREN ONDORIOZ (ERRAMUN TXIKI BIDEGURUTZEAREN ONDOAN) BIDEA BIRJARTZEKO OINARRIZKO PROIEKTUKO OBRAK BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2014-04-14
Hornikuntzak OIARTZUNGO UDALAREN BEHARRETARAKO INPRIMAGAILUEN HORNIDURA ETA MANTENIMENDURAKO KONTRATUA, GIPUZKOAKO FORU KONTRATAZIO ZENTRALAREN BITARTEZ INPRIMAGAILUEN HORNIDURA ETA MANTENTZEA KONTRATATZEKO ESPARRU AKORDIOTIK (X13014) ERATORRIA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2014-07-02
Administratibo berezia Oiartzungo Udalaren jabegokoak diren eta lote bakarra osatzen duten lau merkataritza-lokalen jabetza osoa besterentzea BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2015-05-13
Obrak OIARTZUNGO LANBARREN INDUSTRIALDEKO FAROLAK BABESTU, BERRITU ETA KAMIOIENTZAKO APARKALEKUAK SORTZEKO PROIEKTUKO OBRAK BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2014-09-04
Zerbitzuak Oiartzungo Udalaren Erantzukizun Zibila/Patrimonialaren, Ondasunetan izan litezken kalteen eta Ekipo Elektronikoen Aseguruak BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2014-12-22
Zerbitzuak 2014/2015 IKASTURTEAN OIARTZUNGO ESKOLA AGENDA 21 DINAMIZATZEKO AHOLKULARITZA ZERBITZUA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2014-12-01
Zerbitzuak Oiartzungo Udalarentzat eraikinetan instalazio termikoen mantentze zerbitzua, Foru Kontratazio Zentralaren bitartez eraikuntzetako instalazio termkoen mantentze-zerbitzua kontratatzeko esparru akordiotik eratorria (X14019) BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2014-12-30
Hornikuntzak OIARTZUNGO UDALTZAINGOARENTZAT BIDE OROTAKO IBILGAILU BERRI BATEN HORNIDURA BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2015-02-03
Zerbitzuak OIARTZUNGO 2.063.3. MARTUZENEGI HERRI ONURAKO MENDIAN, 118 UNADAREN ZATI BATEAN LANDAKETA LANAK BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2015-03-02
Zerbitzuak IRISGARRITASUN PLANA EGUNERATZEKO LANAK BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2015-05-14
Zerbitzuak OIARTZUNGO ESKOLA KIROLAREN ETA UDAL KIROL AHOLKU BATZORDEAREN EGITASMOEN KOORDINAZIO ZERBITZUAK BEHIN-BETIKO ESLEITUA 2015-08-31
Eguraldia
Eguraldia 22.7 ºC
max: 24.0 ºC
min: 18.2 ºC
oiartzun
Elkarteen txokoa
turismo bulegoa
Gotti Betti aisialdirako agenda